ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ


วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔