นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา), เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริบูรพาธรรมสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา), เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริบูรพาธรรมสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีพระมหาชูชาติ จิรสุทโธ ประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถาน ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ ทั้งนี้ผู้มาร่วมงานปลูกไม้มีค่าและไม้ประจำถิ่น อาทิ ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง, พะยอม, ยางนา และพะยูง

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

พระมหาชูชาติ จิรสุทโธ ประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถาน ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564