เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสายปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และแนะนำขั้นตอนการจัดทำโครงการฯ


วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสายปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และแนะนำขั้นตอนการจัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี