เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ยล.๑ (กาบัง) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่ากาบัง พร้อม ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าชุมชน,พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน


๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๑ (กาบัง) ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุ บ้านเตราะยานัด หมู่ที่ ๓ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๐๗๒๘๑๙๕ E ๐๖๙๔๒๘๗ N,และ๔๗N ๐๗๒๗๗๖๗ E ๐๖๙๔๗๑๑N ผลการตรวจสอบสภาพป่าสมบูรณ์ ไม่พบป่าถูกบุกรุกแผ้วถางแต่อย่างใด และได้ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าชุมชน,พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน จุดที่ ๑ สถานที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุ บ้านเตราะยานัด หมู่ที่ ๓ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๗๒๗๗๓๒ E ๖๙๔๗๓๑ N ต้นสยา มีลำต้นวัดขนาดความโต ๒๗๓ ซ.ม. ความสูง ๒๐ เมตร มีอายุประมาณ ๒๐ กว่าปี จุดที่ ๒ สถานที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุ บ้านเตราะยานัด หมู่ที่ ๓ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๗๒๗๖๓๖ E ๖๙๔๗๑๘ N ต้นมังคะ มีลำต้นวัดขนาดความโต ๒๘๔ ซ.ม. ความสูง ๑๕ เมตร มีอายุประมาณ ๗๐ กว่าปี จุดที่ ๓ สถานที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุ บ้านเตราะยานัด หมู่ที่ ๓ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๙๒๗๖๓๐ E ๖๙๔๗๒๘ N ต้นกาลอ มีลำต้นวัดขนาดความโต ๓๐๐ ซ.ม. ความสูง ๑๘ เมตร มีอายุประมาณ ๘๐ กว่าปี

จุดที่ ๑

จุดที่ ๒

จุดที่ ๓

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.