ข่าวกิจกรรม

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ

คำสั่งกรมป่าไม้

จัดซื้อจัดจ้าง