เดือนพฤษภาคม 2564


One Page เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณเขาตะเภาคว่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 14-2-41 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 51-2-36 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาระอาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 25-0-74 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประกวดกล้ายิ้ม ณ ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ส่งเข้าประกวดจำนวน 2 ป่าชุมชน 1. ป่าชุมบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสามพี่น้อง 2. ป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 113 กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองพันทหารปืนใหญ่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ได้ร่วมกันสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าตามระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิทักษ์ไพร) พิกัด (G-TRT-2564-0006) UTM Zone 48 P 216554 E - 1400393 N บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 12-0-55 ไร่ (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบอน ตำบลหนองบบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราด เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด และกองร้อย ทพ.นย. ที่ 537 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า บริเวณสองขางทางโครงการก่อสร้างถนนสายช่องทางการค้าบ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.9 กม. เนื้อที่ 18 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ทองอุไร กัลปพฤกษ์ ศรีตรัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,400 ต้น โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย และ กอ.รมน. จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันออกตรวจสอบถามที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยองประสานให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เข้าตรวจสอบพื้นที่ "ว่ามีการบุกรุกขุดเขาเพิ่ม" บริเวณหมู่ที่ 1 (เดิม) ตำบลห้วยโป่ง อเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงบริเวณหมู่ที่ 1 (เดิม) ตำบลห้วยโป่ง อเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้พบนายมงคล พรมแดน ซึ่งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่า ตนเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว และได้นำตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ทำการขุดประบทำสระเก็บน้ำ และได้นำหลักฐานเป็นเอกสารทางที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เป็น น.ส.3ก. 4 ฉบับ และโฉนดที่ดิน 4 ฉบับ รวมเป็นเนื้อที่ 135-2-97 ไร่ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วขณะตรวจสอบไม่พบพื้นที่ถูกบุกรุกเพิ่มเติม ตามที่มีเรื่องร้องเรียน และบริเวณพื้นที่ที่ปรับพื้นที่นั้น ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้จำทำบันทึกตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสายันห์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้อำนวยกการศูนย์ป่าไม้ชลบุรี แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง (อ่างเก็บน้ำชลประทาน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง (หลังใหม่) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ตามระบบพิทักษ์ไพร บริเวณป่าคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 12-0-55 ไร่ พื้นที่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดระยอง ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนป่าประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 63-2-31 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาวังม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 73-2-81 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขากราด หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 407-1-57 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรกษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 103-1-43 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านคลองพีด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง, บ้านหินเพลิง หมู่ที่ 11 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-3-25 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 26-1-99 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวรพงษ์ ผ่องจิตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาอ่างกระป่อง หมู่ที่ 4 บ้านอ่างประป่อง ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3-2-0 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 86-3-98 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้อง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 71-2-13 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาตาคง หมู่ที่ 6 บ้านมุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 111-2-86 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กอ.รมน. จังหวัดตราด นำโดยนาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน. จังหวัด ต.ร.(ท.) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ตราด และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บท พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด เนื้อที่ 27-2-96 ไร่ บริเวณบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 53-2-30 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผผิดชอบป่าเขาหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 34-0-84 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 21-2-10 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่นับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านชำราก 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 58-2-40 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 30-0-30 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (ทะนาว) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาสำนักสงฆ์มะนาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 31-1-13 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนว่ามีการบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (หน้าบรุ๊คไซต์วัลเล่ย์) โดยระบุว่ามีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ทางผู้แจ้งจึงอยากให้เจ้าหน้าที่จากทางหน่วยงานในกรมเข้ามาตรวจสอบโดยด่วน คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 119/3 หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่ามรการโค่นไม้ยางพาราจริง และนางกนกวรรณฯ แจ้งว่า ตนเป็นผู้ตัดโค่นยางพาราจริง เนื่องจากช่วงนี้มียายุฝน เกรงว่าต้นยางพาราจะโค่นล้มทับบ้านเรือนอันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และได้โค่นไม้ยางพาราไป 22 ต้น นางกนกวรรณฯ ได้แจ้งว่าตนได้ทำกินในที่ดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลา 40 ปี และกรณีที่ผู้ร้องเรียน ได้ร้องเรียนว่าได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เป็นจริงหรือไม่ นางนกนกวรรณฯ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้หนึ่งผู้ใด ตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง บริเวณพื้นที่ที่ตรวจสอบไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้จัดทำบันทึกตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาเนินหน่อง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 127-2-23 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 พฤษภาคม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 56-1-07 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 188-2-24 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาวงเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 71-3-90 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมเเขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจบาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาขวาง หมู่ที่ 3 บ้านสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 180-3-60 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาปาที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 46-1-16 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสายัณห์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชลบุรี แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำชลบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธาน พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ มะค่าแต้ และหว้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ต้น เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมแสง บริเวณเขาชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านชุมแสง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 86-1-96 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 215-0-41 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย. 3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-1-58 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 116-2-62 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด บ้านวันตัก หมู่ที่ 9 ตบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ปลัดอำเภอแกลง ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลกองดิน ได้ร่วมกันออกตรวจสอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรขอให้ตอบข้อปรึกษาหารือของสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ตรวจสอบในประเด็นเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนมีผู้บุกรุกที่ดินรัฐ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลพังราด และหมู่ที่ 11 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยตรวจสอบบริเวณทั่งไปในท้องที่หมู่ที่ 11 พบมีราษฎรทำการเกษตรปลูกยางพารา และสวนผลไม้อยู่ทั่วไป ไม่พบมีการบุกรุกใหม่แต่อย่างใด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลกองดิน ให้ถ้อยคำต่อคณะเจ้าหน้าที่ว่าในท้องที่หมู่ที่ 11 ราษฎรได้เข้ามาบุกเบิกทำการเกษตรประมาณ 50 ปีแล้ว ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ ได้จ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฏิบัติงาตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ช่วยเหลือรายได้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19" ซึ่งก็ได้มีการสำรวจในท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลกองดิน ไปด้วยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการดำเนินการโครงการ คทช. จึงจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประจำศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้ 2564) บ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 บ้านพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 88-0-21 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-0-24 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมกาจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านหินโค่ง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกลาดตระเวนนเขตพื้นที่นับผิดชอบ บริเวณบ้านธรรมสถิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-2-8 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-1-65 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการอำเภอบ่อไร่ ที่ ชค.1 (ด่านชุมพล) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่อำเภอบ่อไร่ โดยมีนาวาเอกวิรัตน์ ตะโจปะรัง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 เป็นประธาน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก, บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองพันทหารปืนใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อไร่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ได้ร่วมกันสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าตามระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิทักษ์ไพร) พิกัด (G-TRT-2564-0005) UTM Zone 48 P 220149 E - 1397492 N บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3-1-42 ไร่ (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 29-0-56 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (คลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3-1-42 ไร่ พบพื้นที่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ติดต่อประสานทีมงาน ส.ส. จองชัย วงศ์ทรายทอง (ผู้กองเบิร์ด) ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน (ครั้งที่ ๒) ตามมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขากราด หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งกราด ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 374-3-29 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 44-2-32 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องอกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านคลองสน 6 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 70-2-84 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาไม้นวล หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 28-2-53 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 เจ้าหน้าที่กองร้อย ตชด.116 เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 515 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกมะม่วงหิมพานต์ เนื้อที่ 1-0-02 ไร่ ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ ข้อหากระทำความผิด พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 แล พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ด่านชุมพล เพื่อดำเนินคดี โดยมีนายจักรพันธ์ กุมภะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลาะ 11.30 น. คดีอาญาที่ 25/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564