เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง


วันที่ 25 เมษายน 2565

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 495,999 บาท ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่องใหม่ล่าสุด