เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 400,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี


วันที่ 25 เมษายน 2565

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 400,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 797,999 บาท ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่องใหม่ล่าสุด