ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๔๔๐ บาท


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๔๔๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔