ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๖ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔