EGP สจป.นราธิวาส


ชื่อโครงการ
เลขโครงการ
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ศร 6171 กรุงเทพ6012708170707/12/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ นายเซ็ง เง๊าะ 14,400 บาท6009619904727/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง นายอนูวา สะแปอิง 14,400 บาท6009619896827/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง นายหัมดี เง๊าะ 14,400 บาท6009619880927/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด นายบูรฮาน วาโซ๊ะ 20,000 บาท6009619871727/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด นายวิรัตน์ ทิพยอแล๊ะ 20,000 บาท6009619868027/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกจะโก นายมะดาฟี มะแซ 20,800 บาท6009619769027/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานเพื่อปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาิป่าปรินยอฯ นายคอยรูล สะมะแอ 6009619754427/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด นายอิสกาดัง สือแม 20,000 บาท6009619707227/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าลาก๊ะ นายฮัมดี วาแมดีซา6009619694527/09/60ดาวน์โหลด
ซื้อดอกดาวเรือง 500 ต้น6009719447427/09/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการงานลองกองในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 25606008636016922/09/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ 3 รายการ6009708478819/09/60ดาวน์โหลด
จ้างทำหมุดหลักฐาน GPS ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ6009606998611/09/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ เป็นเงิน 110,000 บาท นายสงบ ลิ่วสกุล6008621196231/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ร้านนราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส6008619270130/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัดการถือครองที่ดินของราษฎร เดือนกรกฎาคม 25606008626480818/08/60ดาวน์โหลด
จ้างทำหมุดหลักฐาน GPS ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 25606008626397518/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถยนต์ขนาดเล็ก เดือนกรกฎาคม 2560 ทะเบียน บง 5422 นราธิวาส6008626310418/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนกรกฎาคม 2560 นายมาฮามัดซูเดน ยูโซะ6008626189018/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนกรกฎาคม 2560 นายอิสกาดัง สือแม6008625897918/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนกรกฎาคม 2560 นายบูรฮาน วาโซ๊ะ6008625519318/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนกรกฎาคม 2560 นายวิรัตน์ ทิพยอแล๊ะ6008625812318/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่า นางสาวสือนิง บาแว6007620931510/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่า นางสาวรอพีอะ แนแว6007620514410/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่า นางสาวปาตีฮะ อาหะมะ6007620858810/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่า นายนัสรู มะมิง6007620636310/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ร้านสดาร์6008610272909/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ ร้านสดาร์6008610222409/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ ร้านสดาร์6008610095509/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ร้านสดาร์6008610178409/08/60ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ตฬ 9798 กทม.6008608316908/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถยนต์ขนาดเล็ก ทะเบียน บง 5422 นายอับดุลอาซวิ สาและ6008608201208/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนมิถุนายน 2560 นายบูรฮาน วาโซ๊ะ6008608108308/08/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนมิถุนายน 2560 นายฮาลิม เซะบากอ6008608235708/08/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน บ.ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอร์ จ.6007616011819/07/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน บ.ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอร์ จ.6007607906011/07/60ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์ราการ ทะเบียน บจ 1930 ปัตตานี6007607923011/07/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุง น.ส.ฟาตีเมาะ อาหะมะ6006613135015/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน บฉ 8791 นราธิวาส 6006607998409/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนพฤษภาคม 60 นายฮาลิม เซะบากอ6006606887208/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนเมษายน 60 นายฮาลิม เซะบากอ6006606859808/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนมีนาคม 60 นายฮาลิม เซะบากอ6006606824308/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนพฤษภาคม 60 นายมาฮามัดซูเดน ยูโซะ6006606791408/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนพฤษภาคม 60 นายวิรัตน์ ทิพยอ6006606765808/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนมีนาคม 60 นายบูรฮาน วาโซ๊ะ6006606738808/06/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด เดือนกุมภาพันธ์ 60 นายบูรฮาน วาโซ๊ะ6006606710808/06/60ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ 200 หลัก นายประสิทธิ์ ลาหะมะ6006606669808/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ6006605213707/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ6006605175607/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร 17 ราการ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ 26006602533505/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร 17 ราการ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ 1 6006602479905/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร 12 ราการ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ หน่วยฟื้นฟูฯ ป่ากาบังที่ 1 6006602597605/06/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร 11 ราการ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าบูเก๊ะตามงที่ 1 6006602569105/06/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า นางโศภิตแดงคง 6005625037001/06/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า นางนิอะสนะ แมสิ6005625018501/06/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า นส.นุงรีนา อาลี 6005625048401/06/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า นายปุ่น ชูธง6005625058901/06/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นางอานีซะ บินอาแวโซ๊ะ6005615249623/05/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นส.ยามีหล๊ะ บูเจ๊ะเดะ6005615274119/05/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นส.มายะ ลาเต๊ะ6005615267619/05/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเฮ็ง6005615258719/05/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นส.รูฮานิง บินอีซอ6005615236319/05/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า เดือนเมษายน นส.นอวาสลีนา ยูโซ๊ะ6005615212419/05/60ดาวน์โหลด
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ตฬ 9797 กทม. จำนวน 4 เส้น6005611535916/05/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่า 6005607427409/05/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมางานสำรวจและรังวัด นายบูรฮาน วาโซ๊ะ6005607381509/05/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมางานสำรวจและรังวัด นายอิสกาดัง สือแม6005607389909/05/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมางานสำรวจและรังวัด นายมูหะมะซำซูรี เจ๊ะอารง6005607408009/05/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร60056074165 09/05/60ดาวน์โหลด
ซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน 1 ฒฏ 2979 กทม. 6005605945308/05/60ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บฉ 2946 6005603009303/05/60ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บ 94246005602991603/05/60ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านนราอิงค์ 6004617026727/04/60ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 2กจ 76406004617030027/04/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานด้านบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 นายมูซอ สุหลง6004615408126/04/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานด้านเพาะชำกล้า นายกามารูซามัน อาลี 6004614972825/04/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานด้านเพาะชำกล้า นส.ฮายาตี สามุยามา6004615231425/04/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานด้านเพาะชำกล้าหวาย นส.ฮายาตี สามุยามา6004615381825/04/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด นายมาฮามัดซูเดน 6004614788625/04/60ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำงานสำรวจและรังวัด นายวิรัตน์6004614779025/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าโคกไม้เรือ6004612664021/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ ป่ากาบัง6004612672821/04/60ดาวน์โหลด
จ้างหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ6004611128120/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าโคกไม้เรือ6004610659519/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ สุไหงปาดี6004610653019/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าบูเก๊ะตามง6004610641519/04/60ดาวน์โหลด
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูฯ ป่ากาบัง6004610633519/04/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิม นางสะมารีย๊ะ มะดิง6003623918930/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิมป่าโคกไม้เรือ นส.นูสะกะ ยูโซะ6003623665327/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิมป่าโคกไม้เรือ นส.ซากียา ยูโซะ6003623736527/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิมป่าโคกไม้เรือ นส.สะบีนะ มะดาหะ6003623854027/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิม พรบ.2507 นส.นูรไอนี หะยีฮามะ6003623772927/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิม นส.ปาตีเมาะห์ บินอาแวโซะ6003623887927/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนป่าเดิม นายอาดือนัน อับดุลรอมัน 6003623810527/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างสถานีเพาะชำกล้าไม้-จ.นราธิวาส6003613120415/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างสถานีเพาะชำกล้าไม้-จ.ยะลา6003613123415/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานเพาะชำกล้าไม้มีค่า 6003609317710/03/60ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมางานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 6003609294810/03/60ดาวน์โหลด