สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา


นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 089-596-1110
สถานที่ตั้ง อ.รามัน จ.ยะลา


map yala