สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส


นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ : 086-480-1609
สถานที่ตั้ง บ้านโคกกระดูกหมู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


map narathieat