หน่วยฯ นธ.๓ (ระแงะ-จะแนะ) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่าลูโบ๊ะลาเซาะ ท้องที่ บ.ยารอ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


18 สิงหาคม  2565   เวลา  09.00  น.  เป็นตันไป  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3  (ระแงะ-จะแนะ)  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลูโบ๊ะลาเซาะ
ท้องที่บ้านยารอ หมู่ที่ 10  ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส บริเวณพิกัด  47. N.801805E.673500
ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.