หน่วยฯ ยล.๒ (ปะแต) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่าป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ท้องที่ บ.ตะโละเว ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา


๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๒ (ปะแต)  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ท้องที่ บ้านตะโละเว หมู่ที่ ๙ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๐๗๔๓๕๙๔ E ๐๖๙๔๕๖๑ N และ ๔๗ N ๐๗๔๓๓๒๔ E ๐๖๙๔๔๓๕ ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.