หน่วยฯ ยล.๒ (ปะแต) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่าเขาใหญ่ ท้องที่ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา


๙ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๒ (ปะแต)  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ และตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาใหญ่ ท้องที่ หมู่ที่ ๑ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา บริเวณพิกัด ๔๗ N ๐๗๓๕๑๗๔ E ๐๗๒๓๒๔๗ N และ ๔๗ N ๐๗๓๕๐๓๖ E ๐๗๒๒๗๖๑ ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.