หน่วยฯ นธ.๔ (สุไหงปาดี) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลง1 ท้องที่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4 (สุไหงปาดี) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และไฟป่า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนราแปลง 1
ท้องที่ บ้านโคกสะตอ บ้านท่าแพ ม.7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส บริเวณพิกัด 47N0823117E 0692799 N 47 N 0822578 E 0694774 N ผลการตรวจไม่พบการกระผิดกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.