เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ยล.๒ (ปะแต) ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าชุมชน,พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา


๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยฯยล.๒(ปะแต) ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าชุมชน,พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน จุดที่ ๑ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗N ๐๗๓๓๑๓๕ E ๐๖๙๔๔๐๑ N ต้นถัง มีลำต้นวัดขนาดความโต ๒๒๐ ซ.ม. สูง ๒๘ ม. มีอายุประมาณ ๗๐ กว่าปี จุดที่ ๒ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗N ๐๗๓๓๑๖๖ E ๐๖๙๔๓๕๔ N ต้นยางแดง ลำต้นวัดขนาดความโต ๒๔๐ ซ.ม.สูง ๒๕ ม. มีอายุประมาณ ๗๐ กว่าปี จุดที่ ๓ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๓๑๗๐ E ๐๖๙๔๓๒๗ N ต้นลำแพง มีลำต้นวัดขนาดความโต ๒๗๐ ซ.ม. สูง ๓๐ ม. มีอายุประมาณ ๕๐ กว่าปี จุดที่ ๔ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๑๒๒๕ E ๐๖๙๔๓๒๗ N ต้นตองจิง ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ขนาดความโต ๘๐๐ ซ.ม. สูง ๔๕ ม. มีอายุ ๓๐๐ กว่าปี จุดที่ ๕ ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน บ้านเหมืองลาบู หมู่ที่ ๘ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๑๕๖๘ E ๐๖๙๔๘๗๕ N ต้นไทร ขนาดความโต ๔๐๐ ซ.ม. สูง ๑๕ ม. มีอายุ ๘๐ ปี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.