การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 5 มกราคม 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11 ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 ตุลาคม 2563