โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการกิจกรรม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยมีท่าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี