โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี กระทรวงการคลัง อำเภอบ้านบึง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ บ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) หมู่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระกรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประมาณ 500 คน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 800 ต้น ในบริเวณพื้นที่จำนวน 4-0-37 ไร่