สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในนามของข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) นำโดยนายมานัส มั่นคง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562