สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ในนามของข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) นำโดยนายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2562