ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 … คลิ๊ก