ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


ประการกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 … คลิ๊ก