ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ กฤตนันท์


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ กฤตนันท์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓