สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 10,000 ต้น


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในที่ดินดังกล่าว และทางมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิใพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 10,000 ต้น