ผู้อำนวนการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) หน่วยป้องกันและพัฒนาแก่งหางแมว หน่วยป้องกันและพัฒนาเขาคิชฌกูฏ และหน่วยป้องกันและพัฒนาโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีโปรยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารช้างและสัตว์ป่า ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวนการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) หน่วยป้องกันและพัฒนาแก่งหางแมว หน่วยป้องกันและพัฒนาเขาคิชฌกูฏ และหน่วยป้องกันและพัฒนาโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีโปรยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารช้างและสัตว์ป่า โดยเฮลิคอปเตอร์โปรยเมล็ดพันธุ์พืช ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี