หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขานั่งยอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขานั่งยอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 77-3-39 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้