ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำนักงาน ชั้น ๒


วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำนักงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๗๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔