ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔