ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔