เข้าตรวจยึดเป้าหมาย 2 จุด ในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพบข้อมูลมีนายทุนนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกปลูกยางพารา สวนทุเรียน

Continue reading “เข้าตรวจยึดเป้าหมาย 2 จุด ในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพบข้อมูลมีนายทุนนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกปลูกยางพารา สวนทุเรียน”

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.) นำกำลังปูพรม ขยายผลรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อจัดการรีสอร์ท 6 แห่ง

Continue reading “ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.) นำกำลังปูพรม ขยายผลรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อจัดการรีสอร์ท 6 แห่ง”

ชุดพยัคฆ์ไพรปักหลักกว้าดล้างคืนผืนป่าเมืองคอนหลังข่าวแตกมีการทำลายป่าต้นน้ำอย่างหนัก

Continue reading “ชุดพยัคฆ์ไพรปักหลักกว้าดล้างคืนผืนป่าเมืองคอนหลังข่าวแตกมีการทำลายป่าต้นน้ำอย่างหนัก”

พยัคฆ์ไพรลงเช็คบิล กรณีการบุกรุกป่าเทือกเขานางนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Continue reading “พยัคฆ์ไพรลงเช็คบิล กรณีการบุกรุกป่าเทือกเขานางนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช”

พยัคฆ์ไพรนำกำลังบุกบ่อทรายของบริษัทเอกชนพื้นที่อำเภอเมือง ระยองรอบ 2

Continue reading “พยัคฆ์ไพรนำกำลังบุกบ่อทรายของบริษัทเอกชนพื้นที่อำเภอเมือง ระยองรอบ 2”

“สงกรานต์เราไม่หยุด ชุดพยัคฆ์ไพรลุยตรวจสอบซิปไลน์ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่ หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเสียชีวิต”

Continue reading ““สงกรานต์เราไม่หยุด ชุดพยัคฆ์ไพรลุยตรวจสอบซิปไลน์ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่ หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเสียชีวิต””

พยัคฆ์ไพร ร่วม ศปป.4กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า บุกบ้านผือ อุดรธานี ตรวจสอบนายทุกรุกป่าสงวนนายูงและป่าน้ำโสมปลูกยางพารา

Continue reading “พยัคฆ์ไพร ร่วม ศปป.4กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า บุกบ้านผือ อุดรธานี ตรวจสอบนายทุกรุกป่าสงวนนายูงและป่าน้ำโสมปลูกยางพารา”

ปูพรม 8 จุดเป้าหมาย จัดการนายทุนรุกป่าสงวนลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายปลูกยางพารากว่า 1,000 ไร่

Continue reading “ปูพรม 8 จุดเป้าหมาย จัดการนายทุนรุกป่าสงวนลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายปลูกยางพารากว่า 1,000 ไร่”

ปูพรมกวาดล้างนายทุนบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดระยอง พบเอกชน 2 รายอ้างเอกสารสิทธิ์

Continue reading “ปูพรมกวาดล้างนายทุนบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดระยอง พบเอกชน 2 รายอ้างเอกสารสิทธิ์”

บุกทวงคืนผืนป่าลุ่มน้ำป่าสักกว่า 3,000 ไร่


“เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า บุกทวงคืนผืนป่าลุ่มน้ำป่าสักกว่า 3,000 ไร่ หลังพบนายทุนภาคใต้ บุกรุกครอบครอง ปลูกยางทำสวนมะขาม กาแฟ อ้างชาวบ้านบังหน้า”
Continue reading “บุกทวงคืนผืนป่าลุ่มน้ำป่าสักกว่า 3,000 ไร่”