คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***  ฉบับปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 15653 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้      ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***      ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่าง “การรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
  1. ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุ       Click..***
  2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ     Click..***

*** ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี ***  เพื่อสำนักบริหารกลางจักได้รวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *