ขอให้เร่งรัดรายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6325 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่….. Related image

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม …   

ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/6317 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ได้ที่นี่…   Image result for excel

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/5896 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่….

 ไฟล์ pdf    หรือ   Scan QR Code

ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาครถเก่า

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 5836 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เรื่อง  ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาครถเก่า     ดาวน์โหลดที่นี่…..