ที่ตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส


นายสุธี  ขอบขำ
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ : 089-294-6611
สถานที่ตั้ง บ้านโคกกระดูกหมู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


map narathieat