ทดสอบการส่งอีเมลแจ้งเตือน

หน้าแรก ฟอรั่ม Clearing House ทดสอบการส่งอีเมลแจ้งเตือน

กระทู้นี้ประกอบด้วย 1 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  การะเกด 1 ปี, 1 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1589 ตอบกลับ

  ผู้ทดสอบระบบ

  กระทู้นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบการส่งอีเมลแจ้งเตือน

  #1602 ตอบกลับ

  การะเกด

  ๓ วิธี
  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
  (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย
  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: ทดสอบการส่งอีเมลแจ้งเตือน
ข้อมูลของคุณ: