การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 มีกี่วิธี

หน้าแรก ฟอรั่ม Clearing House การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 มีกี่วิธี

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1601 Reply
  ณิชา
  ผู้เยี่ยมชม

  การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 มีกี่วิธีค่ะ

  #1603 Reply
  การะเกด
  ผู้เยี่ยมชม

  ๓ วิธี
  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
  (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย
  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

  #1604 Reply
  ณิชา
  ผู้เยี่ยมชม

  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินตั้งแต่เท่าไร ค่ะ

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 มีกี่วิธี
ข้อมูลของคุณ: