คู่มือการใช้งานระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

***ฉบับปรับปรุง***  

จัดทำโดย …..
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
กองการพัสดุภาครัฐ

 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)
 2. คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 3. คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 4. คู่มือการใช ้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 5. คู่มือการใช้ งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ

3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “คู่มือการใช้งานระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

 1. สอบถามค่ะ ยิงไปพบปัญหา ช่องประกาศขึ้นเว็บไชต์ (แบบเจาะจง )
  พลเป็นแถบสีเทาไปต่อไม่ได้ ทอย่างไรดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 2. อยากทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว แต่เราต้องการยกเลิกโครงการนี้ ต้องทำอย่างไรคะ

 3. รพสต.ของอำเภอปางมะผ้า ได้แก่
  1.รพสต.กึ๊ดสามสิบ รหัสหน่วยงาน 000688500
  2.รพสต.แม่ละนา รหัสหน่วยงาน 000688600
  3.รพสต.ถ้ำลอด รหัสหน่วยงาน 000688700
  4.รพสต.นาปู่ป้อม รหัสหน่วยงาน 000688800
  5.รพสต.น้่ำฮูผาเสื่อรหัสหน่วยงาน 001402800
  ตรวจสอบรหัสหน่วยงานว่าถูกลบไปแล้ว เข้าไปสมัคร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ไม่ได้

ส่งความเห็นที่ วาสนา ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *