ศูนย์โควิดฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารภายในกรมป่าไม้ และโดยรอบบริเวณ ตามรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

ในวันเสาร์ ที่ 15 พ.ค. 2564 ศูนย์โควิดฯ โดยศูนย์บริการป … Read more

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ … Read more