นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนว … Read more

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24 มี.ค. 65) (สปฟ.)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. สัญจร ติดตามความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มุ่งลดคาร์บอน แนะวางระบบ จัดระเบียบ ทำทันที ทำดีที่สุด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. สัญจร ติดตามความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มุ่งลดคาร์บอน แนะวางระบบ จัดระเบียบ ทำทันที ทำดีที่สุด

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สปน.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้า ที่สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

ตาม กรมป่าไม้ โดยสํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้ดำเนินการจ้ … Read more