นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ … Read more

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลารายงานผลการดำเนินการฯ ก่อนนำเข้า คปช.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลารายงานผลการดำเนินการฯ ก่อนนำเข้า คปช.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุ … Read more

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดง … Read more

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา”การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน"

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเป … Read more

อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 20 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมรอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป … Read more

ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 20 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและกา … Read more