นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กรมป่าไม้ ติดตามสถานการณ์ เชื้อไว … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2564 และได้เข้าร่วมพิธีปิด

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2564 และได้เข้าร่วมพิธีปิด

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.นายจิระศักดิ์ ช … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีก … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

สรุปผลการประชุม COVID 19

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีก … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต”

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ธนาคารไทยเครดิต สนับสนุนกล้าไม้ “ โครงการล้านกล้าไม้ ”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

         & … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงินสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงิน

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่า … Read more