นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ทส. ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….    … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการครอบครองไม้และที่ดินในการก่อสร้างวังพญานาคของนายไชย์พล วิภา

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการครอบครองไม้และที่ดินในการก่อสร้างวังพญานาคของนายไชย์พล วิภา

วันที่ 22 ม.ค. 64  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ … Read more