นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในประเด็น “กรมป่าไม้ กับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้าง นวัตกรรมภาครัฐ”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในประเด็น “กรมป่าไม้ กับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้าง นวัตกรรมภาครัฐ”

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของ ทส. ใน 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของ ทส. ใน 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการป … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานมอ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรม … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “โซล่าเซลล์เบื้องต้น”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "โซล่าเซลล์เบื้องต้น"

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเป … Read more

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ สส. ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนป่ากุยบุรี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ สส. ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัฐหาพื้นที่ทับซ้อนป่ากุยบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบด … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มิ.ย. 64 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป … Read more