นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุม … Read more

นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม Validation Workshop โครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ ภายใต้ GEF-7

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม Validation Workshop โครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ ภายใต้ GEF-7

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเครื่องทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเครื่องทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสาร … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒน … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564 (เพิ่มเติม)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 11/2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรม … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม คกก. กำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม คกก. กำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส.

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระท … Read more