นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิกออฟ เปิดโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิกออฟ เปิดโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มกราคม 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชน แจกกล้าไม้มงคลทั่วประเทศ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชน แจกกล้าไม้มงคลทั่วประเทศ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบด … Read more

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้นสู่ยอดเสา ณ เรือนรับรองที่ประทับ

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้นสู่ยอดเสา ณ เรือนรับรองที่ประทับ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 พิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงใต้ ประสานกองทัพภาค 4 DSI บูรณาการหยุดยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงใต้ ประสานกองทัพภาค 4 DSI บูรณาการหยุดยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม กอ.รมน. ภาค 4 สน. ค่า … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุรชัย … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้าน CG และ CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้าน CG และ CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้นายสุรชัย … Read more

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”

วัน 13 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรว … Read more