นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่า … Read more

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมหนุนแก้วเพาะกล้าไม้

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมผุดแก้วเพาะกล้าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ กรมป่าไม้ งกล่าวเป็นความร่วมม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย ทส. ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย ทส. ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้นายอดิศร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เครื่อง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปมอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เครื่อง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ ทส. เพื่อซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีฯ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ ทส. เพื่อซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีฯ

28 พฤษภาคม 2564 ณ. ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายวราวุธ ศิล … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษ … Read more