นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน การประชุมคณ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติด … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Climate Change ของกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Climate Change ของกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป.12 (นครศรีธรรมราช)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป.12 (นครศรีธรรมราช)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทาง … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดลำปางต … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำทีมรุกขกร ดูแลรักษาต้นยางนา ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำทีมรุกขกร ดูแลรักษาต้นยางนา ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจ … Read more