กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม ลงนามความร่วมมืออนุรักษ์และขยายพันธุ์แมลงทับ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน

18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม … Read more

กรมป่าไม้ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำหน่วยงาน จ.แพร่ กรณีขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า

16 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมตรี … Read more

กรมป่าไม้ ประชุมผู้นำองค์กรและประชาชน จ.ตาก ทำความเข้าใจการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า

15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศ … Read more

พล.ต.อ. พัชรวาท เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกเดือด

21 พฤษภาคม 2567 ณ กรมป่าไม้ พล … Read more

อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมอุทยานฯ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 … Read more

Skip to content