กรมป่าไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมป่าไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวง … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมป่าไม้ พร้อมเร่งพัฒนางานป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้าน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมป่าไม้ พร้อมเร่งพัฒนางานป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้าน"

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบตู้พ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบตู้พ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคโควิด - 19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบตู้พ่นน้ำยาอบฆ่า … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือแนวทางการปลูก ดูแลป่า เพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือแนวทางการปลูก ดูแลป่า เพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ ออส. นำผู้บริหารร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ ออส. นำผู้บริหารร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายธัญญา เนติธรรม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more