อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) เน้นย้ำสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก

31 มกราคม 2567 หน่วยป้องกันรัก … Read more

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก

30 มกราคม 2567 ณ โครงการส่งเสร … Read more

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานควบคุมไฟป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไ … Read more

Skip to content