นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำให้การ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำให้การ

กรมป่าไม้ ร่วมกับละครเรื่อง “ร้อยป่า” ขับเคลื่อนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทน … Read more กรมป่าไม้ ร่วมกับละครเรื่อง “ร้อยป่า” ขับเคลื่อนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือบันทึก MOU

กรมป่าไม้ประชุมหารือบันทึก MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการศึ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือบันทึก MOU

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายกมล นว … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ของ รมว.ทส.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่า … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ของ รมว.ทส.

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ห้องประชุมชั้น 3 … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง

“ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการ พนักงา … Read more “ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563