นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ รุ่นที่ 1

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ รุ่นที่ 1

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสนกล้าดี WE GROW” ปลูกเพื่อความยั่งยืน

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสนกล้าดี WE GROW” ปลูกเพื่อความยั่งยืน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน คทช. จ.น่าน และซักซ้อมการทำงานสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน คทช. จ.น่าน และซักซ้อมการทำงานสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอรรถพล เจริญช … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ำ

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ำ

กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมป่าไม้ ร … Read more กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบกรมบ่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

      วันนี้ 22 ก.ค. 63 นายอรร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบกรมบ่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล