ประกาศผู้ชนะราคา โครงการใช้จ่ายงบประมา ณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำ มันเครื่องรยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌผ 3051 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO50010.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน 1ฒอ1745 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1337.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน ฮฉ4248 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1336.pdf