เครื่องหมายราชการกรมป่าไม้

เครื่องหมายราชการกรมป่าไม้

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ลักษณะและความหมายของภาพเครื่องหมายราชการกรมป่าไม้

             ภาพเครื่องหมายราชการมีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ภายนอกเป็นวงสีเขียวอ่อน ด้านบนมีอักษรภาษาไทยชื่อ “กรมป่าไม้” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ “ROYAL FOREST DEPARTMENT” สีทอง ระหว่างอักษรมีลายกุดั่นดอกจอกสีขาวคั่นอยู่ระหว่างกลาง ภายในวงกลมสีเขียวเข้ม ตรงกลางเป็นภาพรุกขเทวดาสีทอง ซ้าย-ขวาเป็นต้นสัก ต้นกล้า และพันธุ์พืชสีทอง ด้านล่างเป็นท่อนไม้สีทอง ๙ ท่อนโดยมีความหมาย ดังนี้

  • รุกขเทวดาพระหัตถ์ขวาถือเทพาวุธ หมายถึง เทวดาผู้ดูแลปกปักรักษาป่าไม้และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  • ต้นสัก หมายถึง ป่าไม้และระบบนิเวศที่ยั่งยืน
  • ต้นกล้า หมายถึง ความมุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์
  • ท่อนไม้ ๙ ท่อน หมายถึง ๙ หน่วยงานหลักในกรมป่าไม้

รายละเอียดค่าสีของภาพเครื่องหมายราชการ

ผู้ออกแบบ: นางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายปกรณ์ ปรีชาวนา นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 05/2565
Skip to content