นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระ … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมดึงกลุ่มคน … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากา … Read more

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงท … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ (สัก) จาก นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ (สัก) จาก นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ … Read more

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน video conference

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน video conference

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี … Read more