กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ Net Zero จัดการศึกษาอบรม ปธส. รุ่น 11 สร้างสมดุลพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน

25 เมษายน 2567 ณ ห้องอารีย์สัม … Read more

กรมป่าไม้จัดใหญ่ “วันป่าไม้สากล ปี 2567” จ.กาญจนบุรีชู 2 ประเด็น “ป่าไม้และนวัตกรรมกับทางเลือกใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้น” หนุนสร้างป่าไม้ยั่งยืน

วันที่ 21 มี.ค. 67 นายนพดล พลเ … Read more

รมว.ทส. ลงพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านร่องบอน จ.เชียงรายตอกย้ำดูแลรักษาป่าให้สมดุลยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 พลต … Read more

Skip to content