ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎ อ 3653 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

car.pdf

Leave a Comment

Skip to content