ประกาศผู้ชนะราคา โครงการใช้จ่ายงบประมา ณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำ มันเครื่องรยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌผ 3051 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO50010.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(15 สิ งหาคม-30กันยายน2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08082565.pdf