ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักบร ิหารกลาง)

annoudoc_.pdf doc_09012.pdf 62097142892_1_2019961850288 … Read moreประกวดราคาจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักบร ิหารกลาง)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถ านที่ราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

annoudoc_0901200000_62097062484.pdf doc_0901200000_6209 … Read moreประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถ านที่ราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)